Bookmark and Share

Продукти

International

Кодов цвят Група продукти
1 Ново!  Пасивация на неръждаема стомана и байцване
2 Ново!  Надземни Хранилищни Резервоари, Антикорозионен Инженеринг и Полеви Сервиз (AST - Брошура)
3 Ново!  BioCortec - Вашия източник за подновяеми екологични продукти
4 Ново!  ECO FLOW™ SYSTEM – Намалява Разходите и Увечава Продукцията
5   Антикорозионни Добавки за Бои, Течности, Лепила и Пластмаси
6   VpCI® - Метало Обработващи Продукти
7   MCI® - Бетоно Защитаващи Продукти
8   VpCI® - Стомано Валцоващи Продукти
9   VpCI® Eco & MRO - Продукти за Ремонт и Поддръжка
10   VpCI® - Опаковъчни Продукти
11   VpCI® - Електронни и Електрически Продукти
12   VpCI® - Прахови Продукти
13   VpCI® - Смазочни Продукти
14   VpCI® - Повърхностна Обработка на Металите
15   GalvaCorr™ - Нова Концепция на Катодна Защита
16   VpCI® - Водни Добавки и Продукти
17   VpCI® - Високо Ефективни Бои и Покрития
18   VpCI® - Петроло и Газо Преработващи Процеси
19   VpCI® - Военна Консервация в цял Свят