Bookmark and Share

VpCI® - Опаковъчни Продукти

<< Назад

VpCI-125Антикорозионни Антистатични Полиетиленови опаковки за защита на Черни и Цветни Метали на електрически и електронни компоненти

VpCI-126 Антикорозионни Полиетиленови опаковки за защита на Черни и Цветни Метали

VpCI-144 Антикорозиона Хартия за опаковки, защита на Черни и Цветни Метали

VpCI-146 Антикорозиона Хартия за опаковки, защита на Черни и Цветни Метали

CorrLam LD VpCI Barrier Laminate - Прозрачно полиестерно пресовано покритие

CorShield VpCI - Белещо се незапалимо временно покритие на водна основа, което може лесно да бъде отстранено

Cor-Pak® VpCI® Reinforced Paper - Индустрията инхибираща подсилена хартия

Cor-Pak VpCI ленти за тръби – Защитава тръби, тръбопроводи или канали, които са на склад или трябва да бъдат транспортирани

Соr-Pak VpCI Skin - Вакумно термоприлепващо фолио за опаковки в търговията на дребно на метални изделия

Стреч фолио Cor-Pak® VpCI - Система за Ръчно опаковане със многостранно действие върху металите

Desicorr - Предотвратяват абсорбирането на влага

Desicorr VpCI - Двустранно действаща торбичка, съдържаща комбинация от изсушаващо вещество