Bookmark and Share

VpCI® - Електронни и Електрически Продукти

<< Назад

VpCI-101 Антикорозионни Емитери за защита на електрически и електронни компоненти

VpCI-105 Антикорозионни Емитери за защита на електрически и електронни компоненти

VpCI-110 Антикорозионни Емитери за защита на електрически и електронни компоненти

VpCI-111 Антикорозионни Емитери за защита на електрически и електронни компоненти

VpCI-125 Антикорозионни Антистатични Опаковки за защита на електрически и електронни компоненти

VpCI-130 Антикорозионни Емитери за защита на електрически и електронни компоненти

VpCI-150/170 Антикорозионни Емитери за защита на електрически и електронни компоненти

Desicorr - Предотвратяват абсорбирането на влага

Desicorr VpCI - Двустранно действаща торбичка, съдържаща комбинация от изсушаващо вещество

ElectriCorr-238 Антикорозионна течност за защита на електрически и електронни системи

ElectriCorr-239 Антикорозионна течност за защита на електрически и електронни системи

ElectriCorr VpCI™-248 - Защитава нисковолтовите вериги или релета, без да причинява промени в проводимостта

ElectriCorr-286 Антикорозионна течност за защита на електрически и електронни системи