Bookmark and Share

VpCI® - Водни Добавки и Продукти

<< Назад

VpCI-308 Прах е мулти-метален инхибитор на корозия предпазва черни и цветни метали от корозия

VpCI-368 - Покритие, което осигурява отлична защита на металните субстрати, изложени на сурови условия на открито

VpCI-369 - инхибитор, който се изпозлва като добавка за масла и/или като временно покритие

VpCI-378 - Концентрат на водна основа, заместител на антикорозионните продукти на маслена основа

VpCI-380 Railcar Coating - Флуорополимерно акрилно покритие на водна основа, което се нанася директо върху метала

VpCI – 440 - Препарат на водна основа за предварително третиране на повърхности, използва се като заместител на фосфатни и хроматни системи

VpCI-609 Биоразградим Водоразтворим и изпарим Инхибитор на корозия

VpCI-611 - Биоразградим концентрат на водна основа за защита от корозия, консервиране чрез водно бластиране, абразивно бластиране, хидротестване и при пожарогасителни системи

VpCI-647 - Течен концентрат за едновременна защита от корозия и варовикови отлагания за употреба в открит кръг водни циркулационни охлаждащи системи

VpCI-649 Прах - защита от корозия предназначен опазване на открити и затворени кръгови Охладителни и Отоплителни системи.

VmCI-309 Прах е мулти-метален инхибитор на корозия предпазва черни и цветни метали от корозия в вдлъбнати повърхности , вътрешни пространсва.

S-69 Добавка за водни системи. Предпазва черни и цветни метали от корозия отличен заметсител на фосфанати или нитрити.

S-111 Антикорозионна добавка за водни алкалини системи