Bookmark and Share

VpCI® - Високо Ефективни Бои и Покрития

<< Назад

VpCI-365 Cor-Mastic - Парна фаза корозионни инхибитори осигурява оптимална корозионна защита за металите, изложени на външни влияния

VpCI-368 – Покритието оставя плътен филм, който може да се отстрани посредством минерален спирт или алкалинови препарати за почистване

VpCI-373 - Грунд на водна основа, свързвайки други грундове и покрития към различни метални субстракти

VpCI-374 уникален акрилен воден грунд

VpCI-375 уникален акрилен воден грунд и боя

VpCI-377 концентриран воден инхибитор на корозия

VpCI-377 Winterized - Концентриран воден инхибитор, с по-ниска точка на замръзване, което осигурява удобство при приложението на продукта и при съхранението му при ниски температури

VpCI-378 - Концентрат на водна основа, заместител на антикорозионните продукти на маслена основа

VpCI-380 Railcar Coating - Флуорополимерно акрилно покритие на водна основа, разработено специално за вагонната индустрия

VpCI-384 - Уретаново горно покритие от две части разработено за приложение върху уретанов грунд срещу влага

VpCI-386 уникален воден aкрилен грунд / боя

VpCI-388 - Временно, отстраняемо покритие с дълготрайна антикорозионна защита на закрито

VpCI-389 временно покритие, на водна основа, защита при външни условия

VpCI®-390 - Временно покритие на водна основа, осигурявайки нелепкав филм, който има отлична устойчивост срещу соли и UV лъчи

VpCI-395 - Епоксиден грунд на водна основа, предоставя отлична адхезия, и защита при солени пръски, потапяне, и дългосрочна защита от корозия в агресивни киселиннни среди

VpCI-396 плътен, уретан за борба срещу влагата, за лошо подготвена стомана

VpCI-396 Conductive - Уретан за борба срещу влагата, с високо съдържание на твърди частици, който се използва за лошо подготвена структурна стомана, като не изисква множество наслагвания

CorrVerter - Преобразувател на корозия и Грунд на водна основа

Студен цинк ZRC - Бял

Студен цинк ZRC - Сив