Bookmark and Share

VpCI® - Петроло и Газо Преработващи Процеси

<< Назад

VpCI-639 - Ефективни за широк обхват от рафинирани въглеводороди, суров петрол както и смес от масло и вода

VpCI-658 за третиране на тръби в изолационен кожух

VpCI-705 добавка към гориво. корозионнен инхибитор, стабилизатор и емулгатор на вода