Bookmark and Share

Антикорозионни Добавки за Бои, Течности, Лепила и Пластмаси

<< Назад

Брошура Антикорозионни Добавки

Таблица Антикорозионни Добавки

M-380 - Корозионен инхибитор на водна основа, разработен за приложение с карбоксилирани акрилни или стирен акрилни латекси

М-605, М-119 L, M-251 PS – Добавка за охладителни системи със затворен цикъл