Bookmark and Share

VpCI® - Метало Обработващи Продукти

<< Назад

Брошура Метало Обработващи Продукти

VpCI-316 Воден концентрат за защита на мед и месинг

VpCI-322 Концентрат за Защита от Корозия на Смазочни или Хидравлични масла

VpCI-323 Концентрат Масленна Добавка за Защита от Корозия на Двигателни системи

VpCI-323 M – Концентрат на маслена добавка защита от корозия на смазочни масла и излъчва антикорозионни пари във въздуха над маслото

VpCI-324 финна проникваща смазка и антикорозионна защита

VpCI-325 готово за употреба масло предназначенo за обща защита от корозия в широка гама от приложения

VpCI-326 антикорозионна добавка за хидравлични масла и скоростни кутии

VpCI ® -327 готов за употреба инхибитор на корозия на масленна основата

VpCI-329 концентрирана добавка за използване с двигателни,хидравлични и защитни масла

VpCI 329 D –Образува здрав филм и парната фаза прилепва към повърхността

VpCI-329 F за използване в опаковки в пряк контакт с месо или птици

VpCI-337 готов за употреба воден инхибитор на корозия за употреба на закрито

VpCI 337 F – Защитава основните метали в металообработващата и опаковъчната промишленост

VpCI-338 готов за употреба воден инхибитор на корозия за употреба на закрито

VpCI-344 концентрирана металообработваща смазка за мокри процеси и антикорозиона течност

VpCI 377 Пасиватор Многометална защита

S-14 Bio – Продукт за охладителни кули и други отворени, циркулиращи охладителни системи

S-15 - Kонтролиране на корозията в котли средно и високо налягане и кондензатни линии

HC-2030 , 2050, 2060, 2075, 2090 - Предназначени да изолират желязо и манган и втвърдяването на соли