Bookmark and Share

MCI® - Бетоно Защитаващи Продукти

<< Назад

MCI-2000 - Течна бетонна смес осигурява ефективна антикорозионна защита на арматурата

MCI®-2001 прах -Мигриращ Коризионен Инхибитор(MCI®) Добавка за бетон зашитава подсилващите стомани

MCI -2005 гел - Впръскване в пукнатини и вътрешността на бетона за защита на стоманобетон и метали в бетона

MCI®-2006 Бетонна добавка в прахообразен вид

MCI®-2007 Прах - Корозионен инхибиторен супер пластификатор за бетон - Патентован

MCI®-2008 - Миграционен корозионен инхибитор и Пластификатор

MCI®-2010/2011 Антикоросионни Емитери - Патентовани

MCI - 2018 - Силанов импрегнат за бетон, за дълбоко проникване в бетона осигурявайки водоустойчивост посредством химическа реакция с цимента

MCI®-2019 W Патентован, eднокомпоненетен, проникващ - Импрегнат

MCI®-2020 Гел, корозионен инхибитор за впръскване, освобождавайки парата в бетона, която прониква и се абсорбира от металите.

MCI® -2021 Импрегниращ препарат за бетон и Миграционен Инхибитор на Корозия

MCI® -2022 Импрегниращ препарат на водна основа, за бетон, тухли, зидария и др

MCI®-2023 - Двукомпонентна система, образувайки циментова суспензия за защита на арматура и метали

MCI-2025 - Двукомпонентен грунд за еластомерното покритие

MCI-2050 Продукт на водна основа - Предотвратява полепването на строителни или промишлени лепливи вещества

MCI-2060 Почистващ и обезмасляващ Бетон препарат и Миграционен Корозионен Инхибитор (MCI)

MCI-2061 - Силен почистващ препарат отстранява мазни петна от бетон